AKTYWNY WEEKEND to regularne warsztaty dla grup zespołu PRYZMAT z różnych form tańca oraz sztuki mające na celu wszechstronny rozwój tancerzy m.in. warsztaty aktorskie, muzyczne, tańca nowoczesnego: house, hip-hop, locking oraz jazzu, modern jazzu oraz inne. Warsztaty obejmują również pracę nad repertuarem poszczególnych grup, przygotowaniem do pokazów, spektakli etc.
Warsztaty w ramach AKTYWNEGO WEEKENDU są obowiązkowe i bezpłatne dla grup zespołu PRYZMAT(oprócz Gości Specjalnych).

Uczestnicy zobowiązani są do udziału w warsztatach podczas AKTYWNEGO WEEKEND (wg wyznaczonych terminów - terminy na I i II semestr zamieszczone są w regulaminie)


AKTYWNA SOBOTA (16.03.2019)

warsztaty prowadzone będą pod katem pracy nad umiejętnościami, które wykorzystane zostaną podczas naszego koncertu letniego – widowiska taneczno-muzycznego „PRYZMAT vs. BROADWAY”.

miejsce: ARToffNIA, al. Sybiraków 2

sala RUCH/ TANIEC

Grupa P1 gr 1 i P1 gr 2 + wybrana solistka (taniec)
9:30-10:30 (Anna Kosik – warsztaty aktorsko-taneczne)

Grupy P3, P4 i P5, preMIKRO
10:45-12:15 (Anna Kosik – warsztaty aktorskie; Kamila Olszewska, Izabela Noskiewicz, Magdalena Ziółkowska i Tatiana Asmolkova – warsztaty taneczne)

Grupa aktorska
12:30-14:30 (Anna Kosik – warsztaty aktorskie)

Grupa P6 gr 1 i P6 gr 2 wybrani soliści (wokal) + solistka - wiolonczela
14:45-16:45 (Anna Kosik – warsztaty aktorskie; Ewelina Bemnarek – warsztaty wokalne; Magdalena Ziółkowska i Tatiana Asmolkova – warsztaty taneczne)

Grupa P2 gr 1 i P2 gr 2
14:45-15:45 (Anna Kosik – warsztaty aktorskie; Ewelina Bemnarek – warsztaty wokalno-taneczne; Tatiana Asmolkova – warsztaty taneczne)

Pryzmat MINI 1, MINI 2, DINO 1 i DINO 2

16:45-18:45 (Anna Kosik – warsztaty aktorskie; Ewelina Bemnarek – warsztaty wokalne; Tatiana Asmolkova, Katarzyna Grabińska i Anna Janczarek – warsztaty taneczne)

Pryzmat DINO 1 i DINO 2

18:45-19:45 (Katarzyna Grabińska – warsztaty taneczne)

miejsce: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych,
ul. Paderewskiego 10/11

 

Grupa JAROTY

9:00-10:30 (Oliwia Kalinowska – warsztaty taneczne)


AKTYWNA NIEDZIELA (17.03.2019)

warsztaty prowadzone będą pod katem repertuaru, który będzie prezentowany w Rosji w ramach międzynarodowego projektu “POMIĘDZY NAMI”

 

miejsce: ARToffNIA, al. Sybiraków 2

sala TANIEC

 

Pryzmat JUNIOR 1

10:00-12:00 (Katarzyna Grabińska – praca nad repertuarem - Rosja)

Pryzmat JUNIOR 1 i 2 – skład „Rewelacje”

12:00-14:00 (Katarzyna Grabińska – praca nad repertuarem - Rosja)

Pryzmat JUNIOR 1 i 2 oraz P7 + soliści (wokal)

14:00-15:30 (Ewelina Bemnarek, Tatiana Asmolkova – praca nad repertuarem)

 Pryzmat JUNIOR 2

15:30-17:00 (Anna Afeltowicz – praca nad repertuarem - Rosja)

Pryzmat P7 + solistka (wokal)

15:30-16:30 (Ewelina Bemnarek, Tatiana Asmolkova – praca nad repertuarem)

Pryzmat P7 + soliści (wokal)

16:30-17:30 (Ewelina Bemnarek, Tatiana Asmolkova – praca nad repertuarem)

Pryzmat P7 + solistka (wokal)

17:30-18:30 (Anna Afeltowicz, Ewelina Bemnarek – praca nad repertuarem)