ZAPISY na rok 2019/2020 na inne formy zajęć (poza grupami PRYZMATu) dla osób rozpoczynających naukę
 

Mając na względzie usprawnienie organizacji w ARToffNI oraz ograniczoną liczbę miejsc w grupach,  wprowadzamy zapisy online na kolejny rok 2019/20 dla osób rozpoczynających udział w zajęciach.

Osoby wyrażające chęć rozpoczęcia udziału w grupach ARToffni zobowiązane są do zapisu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej) 

  • WAŻNE !!! ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, O PRZYJĘCIU DO GRUPY decyduje kolejność zgłoszeń.

  • w przypadku osób niepełnoletnich - prosimy o wypełnienie formularza przez opiekuna

Aby zapisać się na zajęcia, bardzo prosimy o wypełnienie formularza poniżej poprzez wybór zajęć artystycznych, którymi uczestnik jest zainteresowany: zajęcia aktorskie, zajęcia body balet, zajęcia fit mix, zajęcia z tańca break dance, hip-hop)
* Zapisy na zajęcia z jogi (Joanna Łotysz tel. 607 435 608), wokalne (Rafał Gajewski tel.502-601-923), instrumentach klawiszowych, gitara (Rafał Gajewski tel.502-601-923), uwolnij ciało, fizjoterapia na wesoło (Iwona Trznadel tel. 693177343) dokonywane są bezpośrednio o instruktora. Informacja o dostępności miejsc udziela również instruktor.

* w przypadku osób niepełnoletnich - prosimy o wypełnienie formularza przez opiekuna
* pod koniec sierpnia 2019 poinformujemy Państwa o grafiku 2019/2020 i terminie rozpoczęcia zajęć w sezonie 2019/2020

zajęcia aktorskie, zajęcia body balet, zajęcia fit mix,  zajęcia z tańca break dance, zajęcia z tańca hip-hop
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
RODO *
Informuję że przyjąłem/-łam do wiadomości oraz z wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al. Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al. Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, Inspektorem Agnieszka Tomczyk, tel. +48 604-110-894, email: biuro@artoffnia.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z procesem rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach • Pan/Pani wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Administratora zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie i/lub filmy wykonane podczas audycji mogą zostać wykorzystane będą na wszystkich polach eksploatacji związanych z projektem. • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
PR_d_pt_029.jpg