projekt artystyczny
FERIE przez PRYZMAT SZTUK RÓŻNYCH
22-26 stycznia 2018

"AKTYWNIE Z KULTURĄ"

WIEK: 6-15 LAT 

ferie SZTUK RÓŻNYCH.jpg


Podczas tegorocznej edycji projektu pod hasłem: "AKTYWNIE z KULTURĄ" będziemy odwiedzać zaprzyjaźnione instytucje kultury poznając jak funkcjonują od kulis, a także inne inspirujące miejsca naszego miasta. W programie między innymi:  "Dzień teatralny w Węgajtach" , "Spotkanie z rękodziełem ludowym" w Manufakturze Sztuki,  "Kolorowy wszechświat od kulis" w Olsztyńskim Planetarium,  "Skaczmy do góry" w Parku Trampolin, "Czary mary" w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz inne propozycje ( szczegółowy program w trakcie ustaleń).
Projekt obejmuje tygodniowe spotkania artystyczne wraz z towarzyszącym integracyjnym programem kulturalnym. 
Już tradycyjnie, projekt zakłada również organizację kreatywnego noclegu w ARToffNI.


Program 22-26.01.2018
*organizator zastrzega, iż program może ulec zmianie

miejsce: ARToffNIA, Al. Sybiraków 2

22.01 - poniedziałek

9:00-10:15 – Warsztaty Sztuk Różnych - przywitanie  uczestników; animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)

10:15-11:00 – Przejazd do Parku Trampolin

11:00-12:00 – "Skaczmy do góry" w Parku Trampolin

12:00-13:00 – Powrót do ARToffNI

13:00-13:45 – Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub
w ARToffNI pod opieką)

13:45-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)


23.01 - wtorek

9:00-10:00 – Zbiórka i przejazd do Teatru w Węgajtach

10:00-13:30 – "Magiczne miejsca Teatru w Węgajtach" - zwiedzanie Teatru i Muzeum Teatralnego; gry i zabawy teatralne z wykorzystaniem elementów tańców tradycyjnych jak i z różnych części Europy; praca z maską; możliwość przyjrzeć się z bliska autentycznym rekwizytom dawnego teatru obrzędowego

13:30-14:30 – Powrót do ARToffNI

14:30-15:15 – Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)

15:15-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)


24.01 - środa

9:00-10:00 – Zbiórka i przejazd do galerii Manufaktura Sztuki

10:00-11:30 – "Szklane cuda" – decoupage

11:30-12:00 – Powrót do ARToffNI

12:00-13:30 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)

13:30-14:15 –  Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)

14:15-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)

19:30 – Kreatywny nocleg w ARToffNI (dla chętnych)


25.01 - czwartek

9:00-9:45 – Zbiórka i przejazd do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

9:45-12:00 – „Nadzwyczajne sekrety zwyczajnej herbaty” – wykład, dr Michał Janiak; „Magiczne przeciwutleniacze” – warsztat, Kamila Penkacik; „MikroZOO” – warsztat; „Glutologia” – warsztat, Katarzyna Sulewska

12:00-12:45 – Powrót do ARToffNI

12:45-13:30 – Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)

13:30-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)


26.01 - piątek

8:45 – Zbiórka w Obserwatorium Astronomicznym (ul. Żołnierska 13)!!!!!! 

9:00-10:00 – "Od Sputnika do współczesności" – warsztaty w Obserwatorium Astronomicznym

10:00-11:00 – przejście z Obserwatorium do Planetarium

11:00-12:00 – "Boso w kosmosie" – projekcja  w Olsztyńskim Planetarium

12:00-12:45 – Powrót do ARToffNI
12:45-13:30 –  Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)

13:30-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)


ORGANIZATORZY:
Pracownia Tańca PRYZMAT
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun) *

REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Rekrutacja trwa do 4 stycznia 2018 r., na podstawie zgłoszeń.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń, deklaracja obecności we wszystkich dniach projektu. Ilość miejsc jest ograniczona.  (do dnia 9 stycznia 2018 r. zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych osób do projektu drogą mailową). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest powyżej.
 • Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.
 • O ostatecznym przydziale uczestnika do grupy decyduje Organizator. 
 • Organizator zastrzega możliwość zmian w programie oraz zmianę grup wiekowych i tematycznych, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych.
 • Projekt ma charakter zajęć warsztatowych.
 • Koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 350 zł za osobę (bez obiadów).
 • Projekt zakłada zwolnienia i zniżki w opłatach ze względu na trudną i wyjątkową sytuację rodzinną.
 • W indywidualnych przypadkach Prezes Fundacji może ustalić całkowite lub częściowe zwolnienie uczestnika projektu z opłat. Podstawę do zwolnienia stanowi wniosek rodzica/opiekuna poparty udokumentowaną trudną i wyjątkową sytuacją rodzinną (zaświadczenie z MOPS lub innej instytucji, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)
 • Osoby zakwalifikowane do projektu (wg listy opublikowanej drogą mailową do dnia 9 stycznia 2018) są zobowiązane do uiszczenia opłaty do dnia 15 stycznia 2018. W przypadku jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, uczestnik zostaje usunięty z listy zakwalifikowanych. W takim przypadku kandydaci z listy rezerwowej mają prawo uczestnictwa w projekcie (wg kolejności zgłoszeń) . Istnieje możliwość wykupienia obiadów w barze Słoneczko -w tym samym budynku. Cena jednego obiadu ok. 10 zł (cena zostanie potwierdzona drogą mailową). Płatność za obiady należy dokonać przelewem również na konto Fundacji.
 • Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.
 • Płatność należy dokonać przelewem na konto:
  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
  Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
  Tytułem: „imię, nazwisko „FERIE przez PRYZMAT SZTUK RÓŻNYCH 2018”
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie
 • Dane kontaktowe organizatora: tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl
 • Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC
 • Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi ( nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów)
 • Każdy uczestnik projektu powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed rozpoczęciem.
 • Organizator nie zapewnia wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.
 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w projekcie osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.
 • Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.
 • Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 • Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
 • Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926