projekt artystyczny
FERIE przez PRYZMAT SZTUK RÓŻNYCH
23-27 stycznia 2017

"AKTYWNIE Z KULTURĄ"

WIEK: 6-15 LAT 


Podczas tegorocznej edycji projektu pod hasłem: "AKTYWNIE z KULTURĄ" będziemy odwiedzać zaprzyjaźnione instytucje kultury poznając jak funkcjonują od kulis, a także inne inspirujące miejsca naszego miasta. W programie między innymi:  "Kolorowy wszechświat od kulis" w Olsztyńskim Planetarium, "Piknik książkowy" w Bibliotece, "Skaczmy do góry" w Parku Trampolin, "Magiczne miejsca teatru - tajemnice malarni w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie"  oraz inne propozycje ( szczegółowy program w trakcie ustaleń).
Projekt obejmuje tygodniowe spotkania artystyczne wraz z towarzyszącym integracyjnym programem kulturalnym. 

Program 23-27.01.2017
*organizator zastrzega, iż program może ulec zmianie

23.01 - poniedziałek

9:00-9:10 – Zbiórka

9:10-9:30 – Przejazd do Teatru

9:30-11:00 – "Magiczne miejsca Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie" - zwiedzanie Teatru

11:00-13:30 – "Tajemnice malarni w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie" - warsztaty rękodzieła

13:30-14:00 – Powrót do ARToffNI

14:00-14:45 – Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)

14:45-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, tworzenie kostiumów na Bal Kosmiczny etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)


24.01 - wtorek

9:00-10:15 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, tworzenie kostiumów na Bal Kosmiczny etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)

10:15-10:30 – Zbiórka

10:30-11:00 – Przejazd do Biblioteki Pedagogicznej

11:00-12:00 – "Piknik książkowy" w Bibliotece

12:10-13:30 – " Ferie pod blachą - obyczaje i kultura rycerska"  w Muzeum Warmii i Mazur (przymierzanie zbroi rycerskiej, sprawdzanie ciężaru miecza, strzelanie z łuku, rzut podkową)

13:30-14:00 – Powrót do ARToffNI

14:00-14:45 – Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)

14:45-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, tworzenie kostiumów na Bal Kosmiczny etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)


25.01 - środa

8:45 – Zbiórka w Obserwatorium Astronomicznym (ul. Żołnierska 13)!!!!!! 

9:00-10:00 – "Kolorowy wszechświat od kulis" Laboratorium zabawy – Zabawa kolorami w Obserwatorium Astronomicznym

10:00-11:00 – "Tajemnice wszechświata"  Układ Słoneczny – projekcja  w Olsztyńskim Planetarium

11:00-11:30 – Powrót do ARToffNI

11:30-13:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, tworzenie kostiumów na Bal Kosmiczny etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)

13:15-14:00 –  Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)

14:00-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, tworzenie kostiumów na Bal Kosmiczny etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)

19:30 – Kreatywny nocleg w ARToffNI (dla chętnych)


26.01 - czwartek

9:00-9:30 – Zbiórka i przejazd do Parku Trampolin

9:30-10:30 – "Skaczmy do góry" w Parku Trampolin

10:30-11:30 – Przejazd do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

11:30-13:00 – "Czary mary" w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (krótki wykład pt. "Jak uniknąć choroby" - mycie rąk (prezentacja bakterii); "Malowanie bakteriami" – warsztaty; "Małe jest piękne" - wytwarzanie prototypów bakterii; "Smaczne kremy" - własnoręczne wytwarzanie kremów do ciała z ekologicznych składników)

13:00-13:30 – Powrót do ARToffNI

13:30-14:15 – Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)

14:15-16:00 – Warsztaty Sztuk Różnych  - animacje artystyczne, warsztaty taneczne, teatralne, manualne, spotkanie z grami planszowymi, tworzenie kostiumów na Bal Kosmiczny etc. (prowadzenie Paulina/Bożena Spiel)


27.01 - piątek

9:00-10:15 – Warsztaty sztuk Różnych– próba generalna do Balu (prowadzenie Paulin Spiel)

10:15-10:30 – Zbiórka

10:30-11:00 – Przejazd do Planetarium

11:00-13:00 – "Bal Kosmiczny"  w Olsztyńskim Planetarium (przebierany!!!)

13:00-13:30 – Powrót do ARToffNI

13:30-14:15 – Przerwa obiadowa (obiad w Barze "Słoneczko" pod opieką lub w ARToffNI pod opieką)
14:15-16:00 – Warsztaty sztuk Różnych– zakończenie, rozdanie certyfikatów (prowadzenie Paulina i Bożena Spiel)


SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Prosimy o potwierdzenie chęci spędzenia KREATYWNEGO NOCLEGU w ARToffNI w dniu 25 stycznia (zgłoszenie na adres biuro@artoffnia.pl proszę wysłać do dnia 23 stycznia). Przychodzimy na 19:30, na noc prosimy zabrać śpiwór, karimatę/materac oraz prowiant.
 • Podczas projektu, dzieci wraz z opiekunami będą przemieszczać się wynajętym busem. 
 • WYJĄTKOWO !!!! 25.01 (środa) spotykamy się o godz. 8:45 w Obserwatorium Astronomicznym przy ul. Żołnierskiej 13. (dzieci, które przyjeżdżają o 8:00 - przyjeżdżają również prosto do Obserwatorium).

Prosimy aby dzieci, zabrały ze sobą:

1.      Wygodne ubrania do ćwiczeń ruchowych, wygodne, miękkie obuwie na zmianę, ubrania na warsztaty manualne (prawdopodobieństwo zabrudzenia :) .

2.      Na 23.01 (poniedziałek) „co sroka do gniazda by przyniosła” wszelkie drobiazgi, którymi można przyozdobić maskę (dzieci w pracowni malarskiej w Teatrze będą wykonywać maskę).

3.      Na 26.01 (czwartek) skarpety antypoślizgowe do Parku Trampolin; jest możliwość zakupienia skarpet na miejscu – koszt 5 zł.

4.      26.01 (czwartek) będą przygotowywane stroje kosmiczne na Bal Kosmiczny (piątek); potrzebne gadżety to: folia malarska, folia aluminiowa, drut, bibuła, dziewczynki mogą mieć opaski do włosów, taśmy, karton (według uznania).

WAŻNE - Informujemy, iż  obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem do ARToffNI przez cały rok (dotyczy rodziców i dzieci). 


ORGANIZATORZY:
Pracownia Tańca PRYZMAT
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl

 

PARTNERZY:
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Teatr im.S.Jaracza w Olsztynie


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun) *

REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Rekrutacja trwa do 8 stycznia 2017 r., na podstawie zgłoszeń.  
 • Decyduje kolejność zgłoszeń, deklaracja obecności we wszystkich dniach projektu. Ilość miejsc jest ograniczona.  (do dnia 10 stycznia 2017 t. zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych osób do projektu drogą mailową). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest powyżej.
 • Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.
 • O ostatecznym przydziale uczestnika do grupy decyduje Organizator. 
 • Organizator zastrzega możliwość zmian w programie oraz zmianę grup wiekowych i tematycznych, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych.
 • Projekt ma charakter zajęć warsztatowych.
 • Koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 320 zł za osobę.
 • Projekt zakłada zwolnienia i zniżki w opłatach ze względu na trudną i wyjątkową sytuację rodzinną.
 • W indywidualnych przypadkach Prezes Fundacji może ustalić całkowite lub częściowe zwolnienie uczestnika projektu z opłat. Podstawę do zwolnienia stanowi wniosek rodzica/opiekuna poparty udokumentowaną trudną i wyjątkową sytuacją rodzinną (zaświadczenie z MOPS lub innej instytucji, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)
 • Osoby zakwalifikowane do projektu (wg listy opublikowanej drogą mailową do dnia 10 stycznia 2017) są zobowiązane do uiszczenia opłaty do dnia 15 stycznia 2017. W przypadku jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie, uczestnik zostaje usunięty z listy zakwalifikowanych. W takim przypadku kandydaci z listy rezerwowej mają prawo uczestnictwa w projekcie (wg kolejności zgłoszeń) . Istnieje możliwość wykupienia obiadów w barze Słoneczko -w tym samym budynku. Cena jednego obiadu: 10 zł. Płatność za obiady należy dokonać przelewem również na konto Fundacji.
 • Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.
 • Płatność należy dokonać przelewem na konto:
  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
  Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
  Tytułem: „imię, nazwisko „FERIE przez PRYZMAT SZTUK RÓŻNYCH 2017”
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie
 • Dane kontaktowe organizatora: tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl
 • Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC
 • Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi ( nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów)
 • Każdy uczestnik projektu powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed rozpoczęciem.
 • Organizator nie zapewnia wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.
 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w projekcie osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.
 • Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.
 • Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 • Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
 • Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926