Fundacja ARToffNIA działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury, różnych form sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego,  teatru tańca i sztuk performatywnych.

Ta nowo powstała przestrzeń twórcza ma na celu prowadzenie wielokierunkowej edukacji artystycznej oraz realizację zadań w kierunku profesjonalizacji zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT .

Zespół wraz z fundacją dążą do realizacji idei powołania zawodowego Olsztyńskiego Teatru Tańca, która zrodziła się z potrzeby rozwoju środowiska sztuki tanecznej w Olsztynie. Pierwszym etapem jest obecnie realizowany projekt „Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Więcej na www.ott.prolog.pl

Długofalowym celem fundacji jest wykreowanie swego rodzaju „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań  oraz wymiany doświadczeń artystów różnych dziedzin sztuki, zarówno związanych z ruchem amatorskim jak i zawodowym.

Fundacja powstała w sierpniu 2014 w Olsztynie, a jest konsekwencją wieloletniej pracy artystycznej zespołu oraz Katarzyny Grabińskiej (założyciela i prezesa fundacji ARToffNIA, opiekuna artystycznego zespołu). czytaj więcej o zespole

Fundacja funkcjonuje w dwóch lokalizacjach:
ARToffNIA Sybiraków (Zatorze, al. Sybiraków 2) oraz ARToffNIA Smętka (Centrum, ul. Smętka 28a).

W ramach statutowej działalności fundacji, ARToffNIA prowadzi projekty artystyczne oraz regularne zajęcia edukacyjne w zakresie TAŃCA, SZTUK RÓŻNYCH, RUCHU skierowane do dzieci, młodzieży jak i dorosłych.