ZAPISY na rok 2019/2020 do grup dla osób kontynuujących naukę


(dotyczy grup: P1 gr 1, P1 gr 2, P2 gr 1, P2 gr 2, P3, P4, P5, P6 gr 1, P6 gr 2, P7, JUNIOR 1 i 2, MINI 1 i 2, Pre-MIKRO, DINOZAURY 1 i 2, Jaroty, breakdance, hip-hop)

Mając na względzie usprawnienie organizacji w zespole oraz ograniczoną liczbę miejsc w grupach,  wprowadzamy OBOWIĄZEK zapisów online na kolejny rok 2019/2020 dla osób kontynuujących naukę

Tancerze wyrażający chęć kontynuacji zobowiązani są do zapisu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej)  do dnia 17 czerwca 2019 r.  

Osobom, które nie dokonają zapisu w wybranym terminie, nie możemy zagwarantować miejsca w wybranej grupie, o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  • w przypadku osób niepełnoletnich – formularz wypełnia opiekun

  • wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 skontaktujemy się z Państwem w celu dopełnienia formalności

  • zajęcia dla osób kontynuujących rozpoczynają się 2 września 2019 (poniedziałek)

P1 gr 1 , P1 gr 2 , P2 gr 1 , P2 gr 2 , P3 , P4 , P5 , P6 gr 1 , P6 gr 2 , P7 , PRYZMAT JAROTY, PRYZMAT 30+ DINOZAURY, Pre-MIKRO, MINI 1, MINI 2 JUNIOR 1 , JUNIOR 2, HIP-HOP, breakdance
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna

 RODO

Udział w zajęciach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

•    zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora

•    wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)

•    marketingu bezpośredniego

•    tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

•    weryfikacji wiarygodności płatniczej

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

62517306_2076571969118115_3974826914861809664_o.jpg