ZAPISY i AUDYCJA na rok 2019/2020 do grup zespołu PRYZMAT dla osób rozpoczynających naukę
 

Mając na względzie usprawnienie organizacji w zespole oraz ograniczoną liczbę miejsc w grupach,  wprowadzamy OBOWIĄZEK zapisów online na kolejny rok 2019/20 dla osób rozpoczynających naukę (zarówno dla osób początkujących, średniozaawansowanych jak i zaawansowanych)

Tancerze wyrażający chęć rozpoczęcia nauki w grupach zespołu PRYZMAT zobowiązani są do zapisu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej) do dnia 15 sierpnia 2019 r. Na tej podstawie uczestnicy zostaną zaproszeni na audycję, która odbędzie się 13 września 2019 (sobota). Drogą mailową otrzymają Państwo potwierdzenie godziny audycji (do 10 września).
 

 • WAŻNE !!! ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, O PRZYJĘCIU DO GRUPY decyduje zarówno kolejność zgłoszeń jak i rezultaty audycji. Zastrzegamy, że istnieje możliwość, iż nie wszystkie osoby zostaną przyjęte do zespołu.

 • w przypadku osób niepełnoletnich - prosimy o wypełnienie formularza przez opiekuna

UWAGA- tylko osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy będą mogły uczestniczyć w AUDYCJI ! 

WAŻNE - aby wziąć udział w audycji nie jest wymagane doświadczenie taneczne. W audycji biorą udział zarówno tancerze z podstawową, średniozaawansowaną jak i zaawansowaną techniką taneczną. Celem audycji jest przydzielenie tancerzy do odpowiedniej grupy pod względem wieku oraz poziomu tanecznego. 

I. AUDYCJA do grup: 

GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE

 • P1 gr 1 kontynuacja i nabór (3-5 lat),

 • P1 gr 2 kontynuacja i nabór (5-6 lata),

 • P2 gr 1 kontynuacja i nabór (6 lat),

 • P2 gr 2 kontynuacja i nabór (7 lat),

 • P3 kontynuacja i nabór (8-12 lat),

 • P4 kontynuacja i nabór (7-9 lat),

 • preMIKRO kontynuacja (8-10 lat),

 • P5 kontynuacja (10-12 lat),

 • P6 gr 1 kontynuacja i nabór (+11 lat młodzież, dorośli),

 • P6 gr 2 kontynuacja (12-15 lat),

 • P7 kontynuacja (+15 lat młodzież i dorośli),

 • PRYZMAT 30+ DINOZAURY 2,

GRUPY REPREZENTACYJNE

 • MINI 1, MINI 2, JUNIOR 1, JUNIOR 2, DINOZAURY 1 (nabór do tych grup odbywa się na zasadzie awansów z grup przygotowujących)

Nabór do ww. grup będzie polegał na udziale w półgodzinnej lekcji prowadzonej przez instruktorów PRYZMATU. Ponadto, tancerze będą uczestniczyć w krótkiej (bardzo przyjemnej :) rozmowie z opiekunem artystycznym zespołu oraz instruktorami. Podczas audycji odbędzie się również spotkanie z rodzicami/opiekunami, podczas którego omówione zostaną sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem zespołu oraz formalnościami.

Do 14 września drogą mailową uczestnicy naboru otrzymają informacje z przydziałem do zakwalifikowanej grupy. Zajęcia rozpoczną się od 15 września wg grafiku, który opublikowany będzie pod koniec sierpnia. 

P1 gr 1 kontynuacja (3-5 lat), P1 gr 2 kontynuacja (5-6 lata), P2 gr 1 kontynuacja (6 lat), P2 gr 2 kontynuacja (7 lat), P3 kontynuacja i nabór (8-12 lat), P4 kontynuacja (7-9 lat), preMIKRO kontynuacja (8-10 lat), P5 kontynuacja (10-12 lat), P6 gr 1 kontynuacja i nabór (+12 lat dzieci, młodzież), P6 gr 2 kontynuacja (12-15 lat), P7 kontynuacja (+15 lat młodzież i dorośli), PRYZMAT 30+ DINOZAURY 2
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
RODO *
Informuję że przyjąłem/-łam do wiadomości oraz z wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al. Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż: • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al. Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, Inspektorem Agnieszka Tomczyk, tel. +48 604-110-894, email: biuro@artoffnia.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z procesem rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach • Pan/Pani wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Administratora zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie i/lub filmy wykonane podczas audycji mogą zostać wykorzystane będą na wszystkich polach eksploatacji związanych z projektem. • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego