22 września - Audycja dla solistów do widowiska taneczno-muzycznego "PRYZMAT vs. BROADWAY"

AUDYCJA DLA SOLISTÓW
22 września 2018 godz. 12:00 w ARToffNI, Al.Sybiraków 2

do
widowiska taneczno-muzycznego
"PRYZMAT vs. BROADWAY"

7,8,9 czerwca 2019 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
 

 Zapraszamy wszystkich ADEPTÓW sztuki, uzdolnionych muzycznie, wokalnie, aktorsko i tanecznie na audycję dla SOLISTÓW do widowiska taneczno-muzycznego "PRYZMAT vs. BROADWAY", które odbędzie się 7,8,9 czerwca 2019 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Organizatorem projektu jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA oraz Pracownia Tańca PRYZMAT, przy współpracy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. 

Jeżeli jesteś ADEPTEM- wokalistą, aktorem, tancerzem, grasz na dowolnym instrumencie, ćwiczysz swoje umiejętności regularnie pod okiem profesjonalnych nauczycieli, reprezentujesz wysoki poziom techniczny i artystyczny– czekamy właśnie na Ciebie!!!

Audycja ma charakter otwarty co oznacza, że jest skierowana zarówno dla adeptów działających w ramach zespołu PRYZMAT i fundacji ARToffNIA oraz adeptów sztuki, którzy na co dzień nie są  związani z zespołem i fundacją !!

Poszukujemy talentów gotowych do solowych występów na profesjonalnej scenie.

Audycja polegać będzie na prezentacji umiejętności uczestników (prezentacja nie może przekroczyć 3 min.). Wokalistów, aktorów, tancerzy prosimy o zabranie ze sobą podkładów muzycznych (jeśli tylko są potrzebne), muzyków – swoich instrumentów.

Aby uczestniczyć w audycji, należy wypełnić formularz poniżej do 20 września 2018 r.
UWAGA- tylko osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy będą mogły uczestniczyć w AUDYCJI ! 


widowisko taneczno- muzyczne
„PRYZMAT vs. BROADWAY”
7,8,9 czerwca 2019
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie

 

Taneczna podróż przez najpiękniejsze musicale światowych scen. Widowisko przełamujące tradycyjne konwencje, wprowadzające widzów w zaczarowany świat muzyki, tańca i scenicznego blichtru. 

Jak co roku Pracownia Tańca PRYZMAT oraz Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA przygotowują wspólne widowisko będące podsumowaniem całorocznej pracy artystycznej, w którym biorą udział wszyscy tancerze – profesjonaliści jak i amatorzy, artyści, pedagodzy, choreografowie działający w ramach zespołu i fundacji. Podczas tanecznego koncertu będzie można zobaczyć między innymi choreografie grup reprezentacyjnych licznie nagradzanych na  ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach oraz choreografie grup, których tancerze dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem. W tym roku na scenie zaprezentują się również artyści wyłonieni podczas otwartej audycji dla solistów.

* projekt non-profit


Opiekun artystyczny: Katarzyna Grabińska
Choreografie: Tatiana Asmolkova, Ewelina Bemnarek,  Magdalena Ziółkowska, Marta Jakimicha, Anna Janczarek, Kamila Olszewska, Izabela Noskiewicz, Anna Kosik, Anna Afeltowicz, Maciej Milczarek , Bartosz Pawlicki, Katarzyna Grabińska
Tańczą:  tancerze grup dziecięcych, młodzieżowych, dorosłych PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT oraz soliści
Produkcja: Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Partnerzy:  Filharmonia Warmińsko-Mazurska im.F.Nowowiejskiego w Olsztynie, Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Pryzmat_2_06_2018_064.jpg

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o wpisanie formy sztuki, którą zaprezentuje uczestnik: TEATR/TANIEC/WOKAL/INSTRUMENT (prosimy w wpisać jaki)
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w audycji, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun) *

REGULAMIN

 • ORGANIZATOREM audycji jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA (aleja Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn, NIP: 7393869128, KRS 0000518782). Kontakt tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl. 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie audycji.
 • Projekt - widowisko taneczno-muzyczne "PRYZMAT vs. BROADWAY" 
  jest projektem non profit.
 • Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC
 • Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi ( nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów)
 • Każdy uczestnik audycji powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed rozpoczęciem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.
 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w audycji osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.
 • Z uwagi na komfort organizator  ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów.
 • Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 • Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
 • Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

RODO

Udział w audycji jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)
 • marketingu bezpośredniego
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej 

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wyróżnienie dla PRYZMAT JUNIOR 2 podczas PREZENTACJI TAŃCA LABIRYNT

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iz podczas Prezentacji Tańca LABIRYNT w Złocieńcu PRYZMAT JUNIOR 2 otrzymal wyróżnienie za choreografię „re(we)lacje” Pauliny Spiel- za umiejętne operowanie przestrzenią w budowaniu kompozycji scenicznej - nagroda przyznana przez jury w składzie: Aleksandra Dziurosz, Karolina Garbacik, Bernadetta Magdalena Cich. 

Festiwal odbył się w dniach 26-29 lipca w Złocieńcu a organizatorem wydarzenia byl
ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY oraz „ALTER” TANIEC TEATR.

Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim uczestnikom za piękny czas!

"Olsztyński Teatr Tańca.PROLOG" głosowanie 10-23 września 2018.

Wynik weryfikacji formalnej i merytorycznej naszego projektu "OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA.PROLOG" w ramach Olsztyński Budżet Obywatelski jest…….P-O-Z-Y-T-Y-W-N-Y. Jesteśmy o krok bliżej do spełnienia naszych marzeń o ZAWODOWYM TEATRZE TAŃCA w Olsztynie. Przed nami ostatni etap, w którym ważne będzie zaangażowanie Was wszystkich - GŁOSOWANIE, które rozpocznie się 10 września, a zakończy 23 września - w tym czasie ogłaszamy pełną MOBILIZACJĘ. Głosować mogą tylko osoby, które mieszkają w Olsztynie i ukończyły 15 rok życia !!! Głosujący mieszkaniec Olsztyna może zagłosować jeden raz na jeden projekt zintegrowany i na jeden projekt osiedlowy. KOCHANI... nadal trzymajcie kciuki, nadal lajkujcie, udostępniajcie, mówcie o naszym projekcie, niech będzie głośno o "OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA.Prolog" niech Miasto Olsztyn odzyska miano STOLICY TAŃCA, a OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA niech będzie artystyczną wizytówką miasta i regionu zarówno w kraju jak i za granicą. 
Szczegółowy opis naszego pomysłu na:
https://glosujobo.olsztyn.eu/…/110-olsztynski-teatr-tanca-p…


Projekt "OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA. PROLOG” zakłada roczne działania mające na celu pokazanie mieszkańcom Olsztyna sposób funkcjonowania zawodowego teatru tańca - poprzez realizację programu artystycznego zakładającego powstanie w 2019 roku: 3 spektakli realizowanych przez profesjonalnych twórców, skierowanych do mieszkańców Olsztyna i regionu – zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Projekt zakłada budowanie stałego, profesjonalnego repertuaru tanecznego, który mógłby się stać artystyczną wizytówką Miasto Olsztyn i regionu.

P KEJK_060.jpg

WAKACYJNY GRAFIK w ARToffNI (start 26.06, koniec 31.08) UWAGA !!! w dniach 14 i 21.08 zajęcia UWOLNIJ CIAŁO odwołane !!

UWOLNIJ CIAŁO (młodzież, dorośli) 

wtorek: 18:30-19:30 (1h), sala TANIEC
prowadzenie: Iwona Trznadel

UWOLNIJ CIAŁO - autorskie zajęcia Iwony Trznadel, to holistyczne zajęcia z fizjoterapeutą mające na celu redukcję stresogennych napięć ciała z elementami jogi, pilates, stretching, automasażu, relaksacji, nauki masażu, ćwiczeń Trauma Releasing Exercises TRE®. 

Zapisy i płatność prowadzone są bezpośrednio u instruktora tel. 693177343 (cennik: 5 zajęć 110 zł- w ciągu 1 miesiąca, 1 zajęcia 25 zł)


LETNIA ROZTAŃCÓWKA  (młodzież, dorośli) 

piątek: 18:30-20:30 (2h), sala TANIEC - UWAGA w dniu 10 sierpnia wyjątkowo zajęcia rozpoczną się o 19:30-21:30
prowadzenie: pedagodzy PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT

OTWARTE, KREATYWNE zajęcia z tańca "BLIŻEJ NIEOKREŚLONEGO", czyli mikstura technik: modern, klasyczny, współczesny, jazzowy, formy tańca nowoczesnego, latino,  z elementami pilatesu, jogi, stretchingu, improwizacji ruchowej oraz innych doświadczeń prowadzących. Za każdym razem zajęcia mają nieco inny charakter i prowadzone są przez innego pedagoga PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT

Zajęcia dedykowane są dla młodzieży i dorosłych, z różnym doświadczeniem tanecznym i ruchowym, od początkujących do zaawansowanych.

Zapisy i płatność - prosimy o kontakt z biurem Fundacji ARToffNIA  tel. 604110894, email: biuro@artoffnia.pl  (cennik: 5 zajęć 120 zł- w ciągu 1 miesiąca, 1 zajęcia 30 zł)


INKUBATOR TAŃCA

to otwarta przestrzeń do działań twórczych dla młodych tancerzy i choreografów. Fundacja wspiera młodych twórców zarówno merytorycznie jak i infrastrukturalnie w zakresie konsultacji oraz udostępnienia przestrzeni do tworzenia. W szczególności w okresie wakacji zachęcamy  tancerzy do korzystania z naszej przestrzeni (bezpłatnie)- w celu rezerwacji przestrzeni prosimy o kontakt: z biurem Fundacji ARToffNIA  tel. 604110894, email: biuro@artoffnia.pl

Zrzut ekranu 2018-06-21 o 22.39.38.png

Pracownia Tańca PRYZMAT podczas podczas 1000 LAKES DANCE CUP - Ogólnopolskiego Turnieju Tańca

Ten tydzień był wyjątkowy...Sukcesów ciąg dalszy...dziś podczas 1000 LAKES DANCE CUP - Ogólnopolski Turniej Tańca w kategorii jazz, modern, formy tańca współczesnego grupa PRYZMAT MIKRO zdobyła II miejsce w kategorii do 11lat w choreografii Pauliny Spiel,
dumni jesteśmy z pięknego debiutu grupy PRYZMAT P7 dla której był to pierwszy konkurs, rownież w choreografii Pauliny Spiel, zdobyła IV miejsce w kategorii powyżej 16 lat,
I miejsce duet NINA RADEK i MATYLDA RYBAK w kategorii do 11lat,
I miejsce solo KORNELIA HAŁUSZKA w kategorii do 11lat,
V miejsce duet MAJA GRYCIUK I JULIA SZMIGIEL w kategorii do 11lat,
VI miejsce duet NATALIA REZMEROWSKA i NADIA BRUNER w kategorii 12-15 lat,
pięknie reprezentowała nas rownież PATRYCJA LUBIENIECKA w kategorii solo 12-15 lat.
Gratulujemy serdecznie!

Nagroda Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza dla zespołu Pracowni Tańca PRYZMAT

Zespół Pracownia Tańca Pryzmat otrzymał nagrodę Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2017 roku, w związku z Jubileuszem 10-lecia zespołu. 
Bardzo dziękujemy za uznanie i gratulujemy serdecznie wszystkim, którzy tworzą ten piękny zespół!

nagrody podczas IV Konkursu Teatrów Tańca w Kielcach

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż  grupy PRYZMAT REPERTUAR i PRYZMAT JUNIOR 1 odniosły kolejny sukces – spektakl „Pan Kejk” w choreografii Katarzyny Grabińskiej zajął III miejsce w IV Konkursie Teatrów Tańca w Kieleckim Teatrze Tańca (jury w składzie Aleksandra Dziurosz, Elżbieta Szlufik-Pańtak, Witold Jurewicz). Zespół otrzymał również nagrodę specjalną w postaci stypendium artystycznego za profesjonalną pracę choreograficzną, w imieniu Instytutu Muzyki i Tańca, przyznaną przez z-cę Dyrektora IMIT Aleksandra Dziurosz. Festiwal odbył się w dniach 14-15 kwietnia w Kielcach, a organizatorem wydarzenia był Kielecki Teatr Tańca. 

Grupa usłyszała wiele pozytywnych słów i ciepłe przyjęcie. Jesteśmy dumni, że postawiliśmy sobie tak trudne wyzwania tworząc ten spektakl, wciąż szukając własnego, świeżego, nowego języka przekazu. 

Więcej o IV Konkursie Teatrów Tańca http://www.ktt.pl

fot. Bartosz Kruk

IV Konkurs Teatrów Tańca fot. Bartosz Kruk (59).jpg

PRYZMAT MINI Mistrzem Polski federacji WADF oraz zwycięski duet na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Krakowie

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż  tancerze PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT (działającej w ramach Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA) odnieśli kolejne sukcesy rangi krajowej jaki i międzynarodowej.

W miniony weekend nasi młodzi tancerze po raz pierwszy uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Federacji World Artistic Dance Federation Poland w Białych Błotach WADF Poland. Turniej trwał przez 4 dni od 22 do 25 marca 2018, odbywał się jednocześnie na dwóch scenach, a w tym roku ok 2000 tancerzy wzięło w nim udział. 

Formacja PRYZMAT MINI została Mistrzem Polski w kategorii Contemporary Ballet Showcases 12-15 lat w choreografii "Potęga Słów” Katarzyny Grabińskiej.

Pięknie zaprezentowali się rownież nasi tancerze indywidualnie: Natalia Antolak zdobyła 3 miejsce w kat. Solo Contemporary Ballet 12-13 lat, Nina Radek i Matylda Rybak miejsce 6 w kat. Duet Contemporary Ballet 8-11 lat, Pola i Lena Gregorowicz miejsce 7 w kat. Duet Contemporary Ballet 12-15 lat, a Kornelia Hałuszka miejsce 8 w kat. Solo Contemporary Ballet 8-11 lat. 

Ponadto podczas Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego 3…2…1…TANIEC! 2018 w Krakowie (24-25.03.2018) spektakl "zeSTROjeNIE" w wykonaniu i choreografii Marty Jakimicha i Pauliny Spiel (dorosłe, zawodowe tancerki PRYZMATU) otrzymał pierwszą nagrodę indywidualną przyznaną przez Jacka Przybyłowicza w wysokości 500 euro za "oryginalną i dojrzałą formę scenicznej wypowiedzi oraz konsekwentną konstrukcję dramaturgiczną". Ponadto praca otrzymała nagrodę indywidualną od Agaty Moląg w postaci udziału w warsztatach podczas festiwalu SPACER, "za młodzieńczą energię, świeżość i odwagę w podejmowaniu wyzwań ruchowych na wysokim poziomie technicznym” . 

Konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC! (którego organizatorem jest Krakowskie Centrum Choreograficzne) to impreza o charakterze międzynarodowym, prezentuje krótkie formy solowe, duety i tria oparte na szeroko rozumianej technice tańca współczesnego. Podstawowym celem konkursu jest konfrontacja własnej twórczości choreograficznej z profesjonalnym jury oraz możliwość otwartej dyskusji z udziałem jurorów i publiczności, służąca również edukacji widowni tańca. Do VIII edycji Konkursu Choreograficznego 3…2…1…TANIEC! w Krakowie zostało zgłoszonych 35 choreografii z Polski, Kanady, Japonii, Niemiec, Izraela, USA, Austrii, Portugalii i Słowenii. Konkurs odbywa się od 2011 roku

Więcej o WADF Poland na http://wadf.pl/

Więcej o Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym 3…2…1…TANIEC! 2018 na https://www.facebook.com/kcc.nck/

przerwa świąteczna

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, chcielibyśmy poinformować o przerwie świątecznej dla grup zespołu PRYZMAT (od 29 marca do 3 kwietnia) czyli dla grup: P1 gr 1 i 2, P2 gr 1 i 2, Pryzmat Jaroty dzieci, P3 gr 1 i 2, P4, Pryzmat Jaroty młodzież, P5, P6 gr 1 i 2, P7, Studio P6 i P7 oraz grup reprezentacyjnych: MINI, MIKRO, JUNIOR 1 i JUNIOR 2.

Po Świętach, na zajęcia zapraszamy od środy (4 kwietnia) wg stałego grafiku.

UWAGA!!!

Grupy:  Hip-Hop, BreakDance, Fit Mix, Body Balet, Uwolnij Ciało, Joga zajęcia w obecnym tygodniu (26-30 marca) odbywają się wg grafiku do piątku włącznie.

Dla tych grup przerwa świąteczna jest od 31 marca do 2 kwietnia.

Po Świętach, na zajęcia zapraszamy od wtorku (3 kwietnia) wg stałego grafiku.