przyzmat sztuk ulicznych NEW_do poprawki.jpg

projekt artystyczny
LATO przez PRYZMAT
SZTUK ULICZNYCH 2019


8 - 12 lipca 2019
wiek: 7-19 lat


Projekt obejmuje tygodniowe warsztaty artystyczne z różnych form sztuk ulicznych wraz z towarzyszącym integracyjnym programem kulturalnym i tanecznym, efektem czego będzie realizacja pokazu finałowego.

Tematem naszego najnowszego projektu będzie szeroko pojęta sztuka uliczna. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach tanecznych: hip-hop, breakdance, locking, warsztatach graffiti, DJingu, rapowania oraz warsztatach producenckich. Dodatkowo zorganizujemy Graffiti Jam oraz Taneczny Jam 1 vs. 1. Projekt jest dedykowany zarówno do osób posiadających doświadczenie w tańcu jak i zupełnych amatorów.

Podczas warsztatów powstanie pokaz finałowy, który zostanie zaprezentowanych w przestrzeni ulicznej Olsztyna.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach:

1) Grupa SZTUKI RÓŻNE - dedykowane do osób bez doświadczenia tanecznego, obejmować będzie warsztaty z rapowania, graffiti, DJingu oraz podstawowe warsztaty taneczne

2) Grupa TANIEC - dedykowana do osób z doświadczenie tanecznym, obejmować będzie bardziej zaawansowane warsztaty taneczne oraz zajęcia z graffiti, rapowania i DJingu.

PROGRAM

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  • 8 lipca - 12 lipca 2019 (bez weekendu) codziennie zajęcia warsztatowe od godz. 9:00-16:00
    (w przestrzeni oraz w siedzibie fundacji ARToffNIA)
    *istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka od godz. 8:00 (po uzgodnieniu z organizatorem)

  • 12 lipca (piątek) - pokaz finałowy w przestrzeni ulicznej Olsztyna

REKRUTACJA

 Rekrutacja trwa do 31 maja 2019 r., na podstawie formularza elektronicznego dostępnego poniżej. Decyduje kolejność zgłoszeńa także deklaracja obecności we wszystkich dniach projektu. Ilość miejsc jest bardzo ograniczona.  (do dnia 6 czerwca 2019 zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych osób do projektu drogą mailową).  UWAGA - bardzo WAŻNE - wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu. PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA nie ma możliwości REZYGNACJI z projektu, co oznacza, iż w przypadku zakwalifikowania uczestnika na projekt, prawny opiekun jest zobowiązany do uiszczenia PEŁNEJ OPŁATY. PROSIMY o przemyślenie decyzji o zgłoszeniu przed wysłaniem FORMULARZA.


KOORDYNATOR PROJEKTU:
Agnieszka Tomczyk -tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl

ORGANIZATORZY:
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA,
Pracownia Tańca PRYZMAT