ARToffNIA-logo-Fundacja_TANCA_I_SZTUKI-czarne.png

ZATORZE (biuro), Al. Sybiraków 2

CENTRUM, ul. Smętka 28a


Dane fundacji:
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
NIP: 7393869128
REGON: 281616648
KRS: 0000518782

email: biuro@artoffnia.pl
tel. 604-110-894 (od poniedziałku do piątku, od 13:00-17:00)

godziny otwarcia:
pół godziny przed rozpoczęciem zajęć

nr konta:
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090