AKTYWNY WEEKEND
otwarte warsztaty z Michałem Ośka (taniec jazzowy)
i grupą KAWASHI (tricking/akrobatyka)
26.11.2017

Program warsztatów:

GRUPA A- dzieci poziom open

10:00-12:00 warsztaty z grupą KAWASHI (tricking/akrobatyka) s.gimnastyczna ZSEH ul. Paderewskiego 10/12
12:30-14:30 warsztaty z Michałem Ośka (taniec jazzowy) s.TANIEC ARToffNIA al.Sybiraków 2

GRUPA B - młodzież i dorośli poziom open

14:30-16:30 warsztaty z grupą KAWASHI (tricking/akrobatyka) s.gimnastyczna ZSEH ul. Paderewskiego 10/12
17:00-19:00 warsztaty z Michałem Ośka (taniec jazzowy) s.TANIEC ARToffNIA al.Sybiraków 2


Rekrutacja trwa do 23 listopada 2017 r., na podstawie zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłaty należy uiścić dopiero po potwierdzeniu przez Organizatora o dostępności miejsc.
Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem prosimy o wypełnienie TYLKO online (dostępny poniżej). 

 • Płatność należy dokonać przelewem na konto:
  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
  Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
  Tytułem: „imię, nazwisko WARSZTATY Ośka, Kawashi”
 • Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.

Koszt uczestnictwa za warsztaty

 • 110 zł za 2 warsztaty, 80 zł za 1 warsztat - dla osób spoza PRYZMATu
 • 80 zł za 2 warsztaty, 60 zł za 1 warsztat - dla osób z PRYZMATu
 • dla grup reprezentacyjnych PRYZMATu (mini, mikro, junior 1,junior 2, pryzmat oraz dla instruktorów) warsztaty bezpłatne w ramach aktywnej soboty/niedzieli wg specjalnego grafiku
   

* kolejny termin warsztatów otwartych w ramach AKTYWNEGO WEEKENDU to 13-14.01.2017
*organizator zastrzega możliwość zmian w programie oraz zmianę grup wiekowych, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych


Michał Ośka
(taniec jazzowy)

IMG_0003.JPG

 

Michał Ośka jest absolwentem Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (2004) oraz Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach na kierunku taniec. W roku 2007 przystąpił do egzaminu ZASP i uzyskał dyplom tancerza zawodowego. Od 2004 roku przez pięć lat współpracował z Kieleckim Teatrem Tańca, gdzie szkolił się w technice tańca jazzowego. Uczestniczył także co roku w w Międzynarodowych Warsztatach Tańca Jazzowego. Współpracuje z Thierrym Vergerem, nie dziwi zatem, ze jego ulubionym stylem tańca jest modern jazz underground. Od stycznia 2009 jest tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca. W premierze OUT Izadory Weiss tańczy jedną z głównych postaci, a jego taniec odznacza się niezwykłą emocjonalnością i siłą wyrazu. 


ekipa KAWASHI
(tricking/akrobatyka)

7.jpg


Kawashi specjalizującą się w propagowaniu tzw. Extremalnych Sztuk Walki, nowe sporty do których zaliczamy min. Martial Arts Tricking oraz Sportowe Karate/Kickboxing (konkurencje bezkontaktowe tj. Formy Przy Muzyce) . Podczas warsztatów instruktorzy Kawashi poprowadzą warsztaty z TRICKINGU.
TRICKING jest młodym, niesformalizowanym sportem powstałym na bazie sztuk walk oraz akrobatyki/gimnastyki, lecz wyraża się w wykonywaniu przez ćwiczących (trickerów) kopnięć, salt, śrub oraz innych tricków w „luźnych” i spontanicznych połączeniach. Zadaniem trickera jest wykonywa- nie pojedynczych tricków lub ich połączeń, tzw. kombinacji tricków w sposób kreatywny i widowiskowy. To czyni z tego sportu ekstremalną, nie- przewidywalną i ciągle rozwijającą się dyscyplinę. Tworzą ją i rozwijają sami ćwiczący co powoduje, iż nie da się jej sformalizować i ująć w pewne ramy. W sporcie tym nie ma ograniczeń i każdy tricker poprzez kombinacje i sposób wykonywania danych elementów tworzy swój własny, indywidualny styl „trickowania”.
Tricking coraz częściej znajduje zastosowanie m.in. w tańcu. Widowiskowe elementy podwyższają poziom układów czy spektakli i w do- datku wnoszą coś świeżego i nietypowego. www.kaswashi.pl


ORGANIZATORZY WARSZTATÓW:
Pracownia Tańca PRYZMAT
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w przypadku osób niepełnoletnich
w przypadku osób niepełnoletnich
w przypadku osób niepełnoletnich
prosimy o zaznaczenie *
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun *

REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Organizator zastrzega możliwość zmian w programie oraz zmianę grup wiekowych i tematycznych, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych.
 • Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.
 • Płatność należy dokonać przelewem na konto:
  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
  Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
  Tytułem: „imię, nazwisko WARSZTATY Ośka, Kawashi”
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie
 • Dane kontaktowe organizatora: tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl
 • Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC
 • Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi ( nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów)
 • Każdy uczestnik projektu powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed rozpoczęciem.
 • Organizator nie zapewnia wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.
 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w projekcie osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.
 • Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.
 • Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 • Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
 • Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926