Back to All Events

projekt MYŚL w TEATRZE (bezpłatny) dla młodzieży i dorosłych


15 i 16 listopada godz. 10:00

prowadzenie: Katarzyna Rutkowska
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja do projektu trwa, zapisy na biuro@artoffnia.pl

"Myśl w Teatrze" to projekt mający na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań artystycznych młodych ludzi poprzez łączenie różnych technik teatralnych, eksplorujących rejon wspólny dla teatru, ruchu i muzyki. To projekt otwarty na eksperyment, poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej i kreowanie nowych wartości.
Punktem wyjścia Spotkań jest ciało. Daje ono szerokie możliwości improwizacji twórczej. Spotkania to ogromna, niezmierzona przestrzeń wolności i swobody w tworzeniu. Posiłkując się ruchem, gestem, słowem będziemy tworzyć obrazy uczuć, emocji, myśli. Będziemy bawić się abstrakcją i absurdem.
Podczas Spotkań uczestnicy poznają podstawowe ćwiczenia, które rozwijają kreatywność, wrażliwość, koncentrację, umiejętność improwizacji, kształtują orientację w przestrzeni scenicznej.