MYŚL w TEATRZE (młodzież, dorośli)
cykliczne spotkania, raz w miesiącu, w systemie weekendowym przez ok. 8 godzin każdego dnia. Pierwsze spotkanie odbędzie 18 października godz. 9:00 (koniec spotkania planowany jest wieczorem :)
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja do projektu trwa, zapisy na biuro@artoffnia.pl
*ilość miejsc ograniczona
prowadzenie: Katarzyna Rutkowska

"Myśl w Teatrze" to projekt mający na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań artystycznych młodych ludzi poprzez łączenie różnych technik teatralnych, eksplorujących rejon wspólny dla teatru, ruchu i muzyki. To projekt otwarty na eksperyment, poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej i kreowanie nowych wartości.
Punktem wyjścia Spotkań jest ciało. Daje ono szerokie możliwości improwizacji twórczej. Spotkania to ogromna, niezmierzona przestrzeń wolności i swobody w tworzeniu. Posiłkując się ruchem, gestem, słowem będziemy tworzyć obrazy uczuć, emocji, myśli. Będziemy bawić się abstrakcją i absurdem.
Podczas Spotkań uczestnicy poznają podstawowe ćwiczenia, które rozwijają kreatywność, wrażliwość, koncentrację, umiejętność improwizacji, kształtują orientację w przestrzeni scenicznej.

Spotkania będą podzielone na kilka etapów:

1. zajęcia dotyczące ekspresji ciała

2. ćwiczenia fizyczne

3. ćwiczenia na koncentrację i uwalnianie emocji

4. praca indywidualna oraz ćwiczenia z partnerem i w grupie.

Spotkania zostaną zakończone pokazem pracy warsztatowej.
Spotkania będą odbywać się pod tematem przewodnim, który służyć będzie jako punkt wyjścia do pracy nad strukturą sceniczną.