otwarte warsztaty z Gieorgij Grzegorz Puchalski
27 i 28 czerwca 2017

poziom średnio-zaawansowany i zaawansowany

Otwarte warsztaty z Gieorgij Grzegorzem Puchalskim
dla tancerzy na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym.

27 i 28 czerwca 2017

Program warsztatów:
2h dziennie x 2 dni = 4 h total
w godzinach 17:00-19:00
 

MIEJSCE:
ARToffNIA, Al.Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn


Pochodzi z Gruzji, obecnie mieszka w Rotterdamie. Studiował „Dance Research” na prestiżowej uczelni   P.A.R.T.S w Brukseli i „Bodywork” na Codarts w Rotterdamie. Tancerz europejskich oper takich jak: Deutsche Oper Berlin, Opernhaus Zurich, De Nationale Opera - Dutch National Opera, a także w teatrach takich jak: Theater Bielefeld, T.r.a.s.h. dance/performance group. 

Tak o swoim warsztacie pisze Greg: muzykalność, zmiany dynamiki, kreatywność i bycie w momentum cechują dobrego tancerza. Poruszamy się efektywnie, uczymy się analizować możliwości, jakie oferuje nam czas i przestrzeń. Na tych zajęciach momentum, grawitacja i oddech są przewodnikiem i pomogą nam podczas zabawy z nasza fizycznością. Korzystając z rożnych technik floorworku, skoków, kontroli wysokości, kierunków, elementów akrobatycznych, relise i kontrakcji uczymy się cieszyć się energią i komunikować ruchem. Pracujemy nad narzędziami do improwizacji jak również nad choreografią. Otwieramy umysł na ekspresyjny, efektywny i odważny ruch.W tym fizycznym świecie rozwijamy umiejętności poznawania siebie samego, a poruszając się poznajemy nowe sposoby pracy z otoczeniem. W naszym dynamicznym świecie, wszystko jest narzędziem, gdy patrzymy poza kształty tego, co jest dobre lub złe. Podczas warsztatów poznamy również elementy tańca gruzińskiego.


REKRUTACJA

Rekrutacja trwa do 10 czerwca 2017 r., na podstawie zgłoszeń oraz wpłat. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 
Ilość miejsc jest ograniczona.  
Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem prosimy o wypełnienie TYLKO online (dostępny poniżej). 

 • Płatność należy dokonać przelewem na konto:
  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
  Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
  Tytułem: „imię, nazwisko WARSZTATY Greg Puchalski”
 • Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.


*organizator zastrzega możliwość zmian w programie oraz zmianę grup wiekowych, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych


Koszt uczestnictwa za warsztaty

 • 90 zł (za 4 h za 2 dni) dla tancerzy PRYZMATu
 • 110 zł (za 4 h za 2 dni) dla tancerzy spoza PRYZMATu

ORGANIZATORZY i MIEJSCE WARSZTATÓW:
Pracownia Tańca PRYZMAT
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn
tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w przypadku osób niepełnoletnich
w przypadku osób niepełnoletnich
w przypadku osób niepełnoletnich
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun *

REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Organizator zastrzega możliwość zmian w programie oraz zmianę grup wiekowych i tematycznych, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych.
 • Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.
 • Płatność należy dokonać przelewem na konto:
  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
  Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
  Tytułem: „imię, nazwisko WARSZTATY Greg Puchalski”
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie
 • Dane kontaktowe organizatora: tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl
 • Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC
 • Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi ( nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów)
 • Każdy uczestnik projektu powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed rozpoczęciem.
 • Organizator nie zapewnia wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.
 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w projekcie osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.
 • Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.
 • Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 • Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
 • Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926