ulica, nr domu,mieszkania,kod pocztowy, miejsowość
ulica, nr domu,mieszkania,kod pocztowy, miejsowość
- osoby z Pryzmatu prosimy o podanie nazwy grupy, do której uczęszczają - osoby spoza Pryzmatu prosimy o krótki opis doświadczenia tanecznego
Prosimy o zaznaczenie dwóch opcji *
jeśli wymagana jest faktura - prosimy o podanie danych: imię i nazwisko/firma, ulica, nr domu/lokalu, kod, miejscowość, NIP