Konkursu na projekt koszulki, inspirowany sztuką taneczną Pracowni Tańca PRYZMAT

Konkursu na projekt koszulki, inspirowany sztuką taneczną Pracowni Tańca PRYZMAT

1. Organizatorem jest grupa twórcza - PRACOWNIA TAŃCA PRYZMAT (w ramach fundacji ARToffNIA)
2. Celem konkursu jest wyłonienie projektu koszulki inspirowanego sztuką taneczną Pracowni Tańca PRYZMAT.
Projekt powinien zawierać zarówno pomysł na wykrój koszulki jak i na projekt graficzny. NAJWAŻNIEJSZA jest KREATYWNOŚĆ, a jedynym ograniczeniem nasza WYOBRAŹNIA
3. W konkursie mogą brać udział tylko tancerze grup Pracowni Tańca PRYZMAT oraz ich najbliższe rodziny (dopuszczamy projekty połączonych sił np. tancerz + rodzic , a także osoby związane z fundacją ARToffNIA - fizycznie lub emocjonalnie
4. Na konkurs można zgłosić dwa projekty.
5. Projekt może być w formacie tradycyjnym (np. rysunek w ZESZYCIE PRYZMATOWEJ TANCERKI) lub w formacie wektorowym lub jpg, tiff, rozdzielczość min. 300 dpi
6. Konkurs rozpoczyna się 13 października, a zgłoszenia są przyjmowane do 31 października 2014 (na email: pryzmat@taniec-olsztyn.pl lub w biurze fundacji ARToffNIA)
7. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.pryzmat-taniec.pl i www.artoffnia.pl do 16 listopada.
8. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrody:
- zapewnienie miejsca w pierwszej linii na rozgrzewce podczas zajęć (przez 1 miesiąc
- możliwość poprowadzenia rozgrzewki osobiście podczas zajęć
- komplet koszulek dla całej rodziny - najbliższej
9. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich
10. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi oraz prawa do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przez Organizatora m.in.: możliwość modyfikacji projektu, w szczególności w celu dostosowania go do wydruku.

1376587_10151897078289660_1646758775_n.jpg