grupa PRYZMAT MINI wystąpiła przed Panią Premier i Minister Edukacji Narodowej

14 października dziecięca grupa reprezentacyjna PRYZMAT MINI (grupa twórcza Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA) wystąpiła podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Premier RP Ewy Kopacz i Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy i inne osoby zasłużone dla polskiej oświaty zostały odznaczone przez premier i minister edukacji krzyżami zasługi Prezydenta RP, medalami za długoletnią służbę oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej. Szefowa MEN wręczyła również nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz akty nadania tytułu honorowego Profesora Oświaty.

W trakcie uroczystości premier Ewa Kopacz wręczyła stypendia Prezesa Rady Ministrów. 

Na spotkaniu aktor Dariusz Odija czytał fragmenty Ustaw Komisji Edukacji Narodowej (z 1783 r.) wydawanych w tym roku po raz pierwszy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzech językach: polskim, archaizowanym angielskim i archaizowanym litewskim. 

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli reprezentanci Pracowni Tańca Pryzmat – grupy twórczej Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA z Olsztyna. Tworzą̨ ją ludzie, których językiem przekazu jest taniec współczesny, teatr tańca. Zespół zaprezentował taniec „Out”, nagrodzony podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych w Bydgoszczy i podczas Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego w Elblągu. Na zakończenie wystąpił Piotr Siwik – uczeń III klasy Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie i drugiej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej w klasie gitary.

W spotkaniu uczestniczyli też m.in. wiceministrowie edukacji, kuratorzy oświaty, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, nauczyciele i inni zaproszeni goście.

źródło: MEN link

galeria zdjęć

o PRYZMAT MINI na Twitterze