WAŻNE TERMINY w I-wszym semestrze 2015/16

 • AKTYWNA SOBOTA 10.10, 7.11, 12.12 (połączona z Wigilią),16.01 (obowiązkowe dla grup PRYZMATU, oprócz grup P1 i P2)
 • PRYZMAT RODZINNIE 11.10, 8.11, 13.12, 17.01
 • 11-15.11 ARToffNIA zamknięta
 • 12.12 Wigilia ARToffNI i PRYZMATU (pokazy grup)
 • 21.12-3.01 ARToffNIA zamknięta
 • 25-30.01. projekt Ferie przez Pryzmat Sztuk Różnych
 • 1-6.02. projekt Ferie przez Pryzmat Tańca (obowiązkowy dla PRYZMAT MINI, PRYZMAT JUNIOR i PRYZMAT oraz dla chętnych z innych grup i spoza PRYZMATU)
 • Podczas ferii szkolnych (od 25 stycznia do 7 lutego):
  - grupy P3,P4,P5,MINI, JUNIOR, PRYZMAT podczas ferii nie mają regularnych zajęć (godziny odpracowywane są w ramach AKTYWNYCH SOBÓT)
  - grafik regularnych zajęć dla pozostałych grup nie ulega zmianie. Istnieje jednak możliwość, iż instruktor grup zdecyduje o odrabianiu zajęć w innym terminie (ustalenia w tej sprawie prowadzi instruktor bezpośrednio z grupą)