Konkurs na koszulkę obozową i koszulkę projektu LATO 2016

UWAGA!!!

Ogłaszamy II edycję konkursu na projekt dwóch koszulek, które będą nieodłączną częścią

projektu LATO przez PRYZMAT TAŃCA i SZTUK ROŻNYCH

oraz LETNIEGO OBOZU TANECZNEGO PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT.

 

1. Organizatorem konkurs jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA oraz Pracownia Tańca PRYZMAT

2. Celem konkursu jest wyłonienie 2 projektów koszulek:  na Letni Obóz Taneczny Pracowni Tańca Pryzmat oraz koszulkę na projekt Lato przez Pryzmat Tańca i Sztuk Różnych.

Projekt powinien zawierać zarówno pomysł na wykrój koszulki jak i na projekt graficzny. NAJWAŻNIEJSZA jest KREATYWNOŚĆ, a jedynym ograniczeniem nasza WYOBRAŹNIA

3. W konkursie mogą brać udział tancerze grup Pracowni Tańca PRYZMAT oraz ich najbliższe rodziny (dopuszczamy projekty połączonych sił np. tancerz + rodzic , a także osoby związane z fundacją ARToffNIA - fizycznie lub emocjonalnie

4. Na konkurs można zgłosić nieograniczoną ilość projektów i pomysłów.

5. Projekt może być w formacie tradycyjnym (np. na kartce papieru) lub w formacie wektorowym lub jpg, tiff, rozdzielczość min. 300 dpi

6. Konkurs rozpoczyna się 27 maja, a zgłoszenia są przyjmowane do 3 czerwca 2016 (na email: biuro@artoffnia.pl)

7. Zwycięskie projekty zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.artoffnia.pl do 10 czerwca 2016.

8. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrody:

- kubki 4 szt. z logiem PRYZMATU i ARToffNI dla całej rodziny - najbliższej oczywiście :)

- film reportażowy MISJA  PRYZMAT - OLSZTYN - IZRAEL 2015

- udział w próbie dorosłej grupy repertuarowej (termin do ustalenia)

- zapewnienie miejsca w pierwszej linii na rozgrzewce podczas zajęć (przez 1 miesiąc)

- możliwość poprowadzenia rozgrzewki osobiście podczas zajęć

9. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich

10. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej dostarczonej Organizatorowi oraz prawa do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przez Organizatora m.in.: możliwość modyfikacji projektu, w szczególności w celu dostosowania go do wydruku.