II ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TAŃCA "VERY MERRY DANCE FLOOR" dla tancerzy ARToffNI i PRYZMATU

Zapraszamy serdecznie na

dancefloor 2018 plakat A3.jpg

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej bardzo prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2018 r

Poziom zaawansowania *
Kategoria *
Kategoria wiekowa *
Kategoria taneczna *

REGULAMIN TURNIEJU

II Świąteczny Turniej Tańca
"VERY MERRY DANCEfloor"
dla tancerzy ARToffNI i PRYZMATU

            Serdecznie zapraszamy wszystkich tancerzy Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA na wewnętrzny II ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TAŃCA 16 grudnia 2018 w siedzibie CENTRUM EDUKACJI i INICJATYW KULTURALNYCH w Olsztynie, ul. Parkowa 1.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA, aleja Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn,
Pracownia Tańca PRYZMAT

TERMIN:
16 grudnia 2018

MIEJSCE:
CENTRUM EDUKACJI i INICJATYW KULTURALNYCH w Olsztynie, ul. Parkowa 1
 

KATEGORIE WIEKOWE:

 • do 7 lat

 • 8 - 11 lat

 • 12-14 lat

 • powyżej 15 lat i dorośli

 • rodzice lub rodzic+dziecko

POZIOM ZAAWANSOWANIA:

 • poziom debiut - (tancerze tańczący do 2 lat)

 • poziom zaawansowany - (doświadczenie taneczne ponad 2 lata)

KATEGORIE:

 • solo

 • duet

 • mini formacje (od 3 do 5 osób)

KATEGORIE TANECZNE:

 • taniec nowoczesny (break dance, hip-hop)

 • taniec współczesny, jazz, modern jazz, inne formy tańca

OGRANICZENIA CZASOWE:

 • solo- do 1 min 30 s.

 • duet- do 2 min

 • mini formacje- do 3 min

KRYTERIA OCENY przez jury:

 • Choreografia i technika tańca

 • Pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki

 • Wyraz artystyczny

NAGRODY:

 • dyplomy

 • upominki


SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Turniej ma charakter wewnętrzny i dotyczy tylko tancerzy i artystów Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA oraz Pracowni Tańca PRYZMAT

 • Formularz zgłoszeniowy, dostępny powyżej, prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2018 r.

 • Do 12.12.2018 zostaną opublikowane listy startowe oraz wysłany zostanie mail organizacyjny do uczestników turnieju ( na adres mailowy podany w zgłoszeniu).

 • Do dnia 07.12.2018 r. każdy uczestnik zobowiązany jest również do wysłania podkładu muzycznego na adres: biuro@artoffnia.pl. Jednocześnie każdy uczestnik przynosi ze sobą podkład muzyczny na pendrivie na turniej (nie będzie przyjmowany podkłada muzyczny w postaci telefonu!! tylko muzyka na pendrive).

 • W przypadku kategorii solo organizator na podstawie ilości zgłoszeń w danej kategorii decyduje o możliwości przeprowadzenia półfinałów (rund porównawczych) do muzyki organizatorów. Finały prezentowane są do muzyki własnej.

 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.

 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego lub tańczenia boso. Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć, zarysować podłogę.

 • Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować obniżenie oceny lub dyskwalifikację prezentacji.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zmiany ramowego programu oraz łączenia kategorii, w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji.

 • Przestrzeń do tańca - Wymiary sceny:  8 m x 8 m, kulisy, podłoga drewniana.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju i publikowania jej w mediach.Uczestnicy, biorąc udział w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach.

 • Zabrania się filmowania, fotografowania oraz publikowania materiałów z turnieju bez zgody Organizatora.

 • Zgłoszenie się na turniej świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.

 • W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@artoffnia.pl 604110894

 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 • Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU (program może ulec zmianie)

10:00-11:00 rejestracja uczestników

10:00-11:00 próby parkietu

11:00 rozpoczęcie turnieju


RODO

Udział w zajęciach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

•    zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora

•    wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)

•    marketingu bezpośredniego

•    tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

•    weryfikacji wiarygodności płatniczej

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego