22 września - Audycja dla solistów do widowiska taneczno-muzycznego "PRYZMAT vs. BROADWAY"

AUDYCJA DLA SOLISTÓW
22 września 2018 godz. 12:00 w ARToffNI, Al.Sybiraków 2

do
widowiska taneczno-muzycznego
"PRYZMAT vs. BROADWAY"

7,8,9 czerwca 2019 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
 

 Zapraszamy wszystkich ADEPTÓW sztuki, uzdolnionych muzycznie, wokalnie, aktorsko i tanecznie na audycję dla SOLISTÓW do widowiska taneczno-muzycznego "PRYZMAT vs. BROADWAY", które odbędzie się 7,8,9 czerwca 2019 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Organizatorem projektu jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA oraz Pracownia Tańca PRYZMAT, przy współpracy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. 

Jeżeli jesteś ADEPTEM- wokalistą, aktorem, tancerzem, grasz na dowolnym instrumencie, ćwiczysz swoje umiejętności regularnie pod okiem profesjonalnych nauczycieli, reprezentujesz wysoki poziom techniczny i artystyczny– czekamy właśnie na Ciebie!!!

Audycja ma charakter otwarty co oznacza, że jest skierowana zarówno dla adeptów działających w ramach zespołu PRYZMAT i fundacji ARToffNIA oraz adeptów sztuki, którzy na co dzień nie są  związani z zespołem i fundacją !!

Poszukujemy talentów gotowych do solowych występów na profesjonalnej scenie.

Audycja polegać będzie na prezentacji umiejętności uczestników (prezentacja nie może przekroczyć 3 min.). Wokalistów, aktorów, tancerzy prosimy o zabranie ze sobą podkładów muzycznych (jeśli tylko są potrzebne), muzyków – swoich instrumentów.

Aby uczestniczyć w audycji, należy wypełnić formularz poniżej do 20 września 2018 r.
UWAGA- tylko osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy będą mogły uczestniczyć w AUDYCJI ! 


widowisko taneczno- muzyczne
„PRYZMAT vs. BROADWAY”
7,8,9 czerwca 2019
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie

 

Taneczna podróż przez najpiękniejsze musicale światowych scen. Widowisko przełamujące tradycyjne konwencje, wprowadzające widzów w zaczarowany świat muzyki, tańca i scenicznego blichtru. 

Jak co roku Pracownia Tańca PRYZMAT oraz Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA przygotowują wspólne widowisko będące podsumowaniem całorocznej pracy artystycznej, w którym biorą udział wszyscy tancerze – profesjonaliści jak i amatorzy, artyści, pedagodzy, choreografowie działający w ramach zespołu i fundacji. Podczas tanecznego koncertu będzie można zobaczyć między innymi choreografie grup reprezentacyjnych licznie nagradzanych na  ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach oraz choreografie grup, których tancerze dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem. W tym roku na scenie zaprezentują się również artyści wyłonieni podczas otwartej audycji dla solistów.

* projekt non-profit


Opiekun artystyczny: Katarzyna Grabińska
Choreografie: Tatiana Asmolkova, Ewelina Bemnarek,  Magdalena Ziółkowska, Marta Jakimicha, Anna Janczarek, Kamila Olszewska, Izabela Noskiewicz, Anna Kosik, Anna Afeltowicz, Maciej Milczarek , Bartosz Pawlicki, Katarzyna Grabińska
Tańczą:  tancerze grup dziecięcych, młodzieżowych, dorosłych PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT oraz soliści
Produkcja: Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
Partnerzy:  Filharmonia Warmińsko-Mazurska im.F.Nowowiejskiego w Olsztynie, Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Pryzmat_2_06_2018_064.jpg

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o wpisanie formy sztuki, którą zaprezentuje uczestnik: TEATR/TANIEC/WOKAL/INSTRUMENT (prosimy w wpisać jaki)
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w audycji, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun) *

REGULAMIN

 • ORGANIZATOREM audycji jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA (aleja Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn, NIP: 7393869128, KRS 0000518782). Kontakt tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl. 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie audycji.
 • Projekt - widowisko taneczno-muzyczne "PRYZMAT vs. BROADWAY" 
  jest projektem non profit.
 • Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC
 • Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi ( nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów)
 • Każdy uczestnik audycji powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed rozpoczęciem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.
 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w audycji osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.
 • Z uwagi na komfort organizator  ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów.
 • Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 • Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
 • Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

RODO

Udział w audycji jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)
 • marketingu bezpośredniego
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej 

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego